Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr