Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στη Βραυρώνα Αττικής

Άμεσα μέτρα και στερέωση του υποστρώματος των τοιχογραφιών, ενέματα, στεφανώματα, αρμολογήματα. Ήπιος καθαρισμός, στερέωση των επιφανειών. Υποστήλωση στο εσωτερικό του Ναού, στον κεντρικό τρούλλο και στον τρούλλο του νάρθηκα.
Στερέωση – αποκατάσταση της ιστορικής τοιχοποιίας με εφαρμογή αρμολογημάτων σε βάθος, λίθινα κλειδιά συρραφής ρωγμών, ανάκτηση τοπικά της τοιχοποιίας. Ανακατασκευή στέγης με εξυγίανση των εξωραχίων και ενίσχυση των θόλων με αρμολόγημα σε βάθος, τοπικές ανακτήσεις της τοιχοποιίας και εφαρμογή στεγανού πατητού κονιάματος (κουρασάνι) καθώς και ανακεράμωση με βυζαντινά χειροποίητα κεραμίδια παλαιού τύπου.

Βραυρώνα Αττικής, 2006 – ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr