Ανατολική Κόρδα Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος


Αντικείμενο της στατικής μελέτης ήταν η στερέωση και αποκατάσταση της Νότιας κόρδας της Ι.Μονής Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος.
Πρόκειται για κτίσμα μεγάλου μήκους, σε σχέση με το πλάτος του (53×12μ.), που έχει κτισθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τον 18ο αιώνα, έχει δεχθεί όμως κατά καιρούς επεμβάσεις και αλλαγές στη μορφή του και στη διαμόρφωση των χώρων του.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, στη μελέτη αποκατάστασης των ξύλινων φορέων (στέγη – πατώματα), στα πλαίσια της οποίας διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα φθοράς και παραμορφώσεις, καθώς και πολλές ιδιαιτερότητες στο σύνολο του δομικού συστήματος (απουσία γεωμετρίας, ασυνέχειες στην κατακόρυφη μεταβίβαση των φορτίων κλπ).
Από το σύνολο των κτισμάτων της Κόρδας αντιμετωπίσθηκε χωριστά ο Ι.Ναός Αγίων Πάντων, όπου παρατηρούνται σημαντικότατα προβλήματα βλαβών στην τοιχοποιία και ιδιαίτερα στη θολοδομία. Αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο στη δυσμενή επιρροή της υπερκείμενης μάζας της Νότιας κόρδας πάνω στη θολοδομία του Ναού.
Οι προτάσεις αποκατάστασης της κόρδας, όσον αφορά τους ξύλινους φορείς, επικεντρώθηκαν στη διατήρηση αυτών στο σύνολό τους με συνέπεια οι προτεινόμενες επεμβάσεις να είναι περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα. Οι επεμβάσεις στις τοιχοποιίες περιορίσθηκαν και αυτές στις περισσότερο απαραίτητες για την αποκατάσταση των φορέων και την εξυγίανση της λιθοδομής. Ιδιαίτερη ενίσχυση προτάθηκε στο παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων, λόγω της έντονης επιβάρυνσης που δέχεται από την υπερκείμενη τοιχοποιία της πτέρυγας.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΑΓΕΜ “Σ. Βογιατζής και Συνεργάτες”
Στατική μελέτη σε συνεργασία με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr