Ανέγερση δύο νέων κατοικιών στο Γέρακα Αττικής


Πρόκειται για δύο σύγχρονες κατοικίες οι οποίες αναπτύσσονται καθ’ ύψος σε διάφορα επίπεδα. Ο σχεδιασμός των λεπτομερειών και η επιλογή των υλικών έγινε με βάση την εμπειρία μας από τις παραδοσιακές κατασκευές με στόχο τεχνικά και αισθητικά άρτιες λύσεις στα οικοδομικά ζητήματα της σύγχρονης κατοικίας.
Ο φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα παρέμεινε εμφανής, για τις οπτοπλινθοδομές χρησιμοποιήθηκαν συμπαγή χειροποίητα τούβλα, ενώ με χάλυβα και ξύλο κατασκευάσθηκαν τα κλιμακοστάσια καθώς και τα σκίαστρα (οριζόντια και κατακόρυφα) των πίσω όψεων. Η επικάλυψη των στεγών έγινε με φύλλα χαλκού.

Γέρακας, 2003-2006 – ιδιοκτησία Γ. Παυλίδης, Α. Αθανασιάδης

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr