Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαρούσι

Ο Ι. Ναός της Κοίμησης του Αμαρουσίου έχει υποστεί αρκετές και σημαντικές ζημιές από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, που έπληξε την ΒΔ περιοχή της Αττικής.
Οι σημερινές ρηγματώσεις που παρατηρούνται στη θολοδομία και στους κατακόρυφους τοίχους, προστέθηκαν στις παλαιότερες βλάβες που δεν επισκευάστηκαν, από τον προηγούμενο σεισμό της Αθήνας (1981).
Στο διάστημα μετά τον πρόσφατο σεισμό, ελήφθησαν στοιχειώδη μέτρα (ξύλινο πατάρι) από τους ανθρώπους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού για την προστασία των πιστών από τις καταπτώσεις της ψευδοροφής, στο γυναικωνίτη.
Από την αρχική του κατασκευή (1887 περίπου) μέχρι σήμερα ο Ι. Ναός έχει δεχθεί διάφορες και ποικίλες κατά καιρούς επεμβάσεις με αφορμή είτε γεγονότα αιφνίδια όπως ο σεισμός είτε για λόγους ανακαίνισης και χρήσης (καθ. Ορλάνδος 1928) είτε για λόγους παλαιότητας (1962-1968).

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΕΦΗ ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr