Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας στην Αθήνα

Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας ανεγέρθηκε από το 1863 έως το 1878 σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Δ. Ζέζου. Ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο και εγκάρσιο κλίτος με εξέχουσες θολωτές κεραίες που προσδίδουν στο Ναό εξωτερικά σταυρική μορφή. Οι τοιχοποιίες του μνημείου παρουσίαζαν σημαντικές ρηγματώσεις οι οποίες προκλήθηκαν τόσο από τον σεισμό του 1981 όσο και αυτόν του 1999. Ιδιαίτερα σοβαρές ωστόσο ήταν οι βλάβες στα κωδωνοστάσια και ιδιαίτερα στους μαρμάρινους πεσσούς οι οποίοι τα στηρίζουν. Επίσης, λόγω της ελλιπούς συντήρησης του μνημείου και ειδικότερα των στεγών, παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα εισροής υγρασίας στο εσωτερικό του.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΕΦΗ ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr