Παναγιά του Κάστρου στον Ανάβατο Χίου

Η Παναγιά του κάστρου είναι ο ένας από τους δύο ναούς που βρίσκονται στην ακρόπολη του οικισμού του Αναβάτου. Ουσιαστικά καλύπτει τον τελευταίο όροφο τριώροφου κτίσματος και μάλιστα έχει κτισθεί σε μεταγενέστερη των δύο πρώτων ορόφων, φάση.
Στα πλαίσια της μελέτης ο ναός αντιμετωπίσθηκε ως μέρος ενός ενιαίου τριώροφου κτίσματος, το οποίο προσομοιώθηκε ως φορέας επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων, προκειμένου να διερευνηθεί η δομική του συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής σε συνδυασμό με την παθολογία του κτιρίου και την ιστορική – αρχιτεκτονική ανάλυση, οδήγησαν στη διατύπωση των προτεινόμενων δομητικών επεμβάσεων.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΑΝΝΑ ΚΑΙΡΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr