Βόρειο Τείχος Μεγάλου Περιβόλου Ιεράς Μονής Δαφνίου


Εργασίες ενισχύσεων και αντιστηρίξεων ετοιμόρροπων τμημάτων Βόρειου Τείχους Μεγάλου Περιβόλου Ιεράς Μονής Δαφνίου (11ος αιώνας) συνολικού μήκους 100μ συμπεριλαμβανομένων και 3 πύργων.
Έγιναν οι παρακάτω εργασίες: προεργασίες και καθαρισμός του χώρου / καθαίρεση ετοιμόρροπων τμημάτων τοιχοποιίας και διαλογή των λίθων / εξυγίανση τοιχοποιίας με αρμολογήματα σε βάθος, τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής, λιθοσυρραφές ρηγματώσεων, λεπτόρρευστα ενέματα, στερέωση των ιστορικών αρμολογημάτων / τοπικές ανακτίσεις τοιχοποιίας / ενίσχυση τοιχοποιίας με ράβδους τιτανίου μεγάλου μήκους ενσωματωμένους στη μάζα της / τοποθέτηση ανοξείδωτων ελκυστήρων στην τοξοστοιχία της εσωτερικής παρειάς / αντιστήριξη του κεντρικού πύργου με τοποθέτηση προκατασκευασμένων μεταλλικών κατασκευών εδραζόμενων σε προκατασκευασμένες βάσεις Ω.Σ., με χρήση τηλεσκοπικού γερανού / υποστύλωση του κεντρικού πύργου με μεταλλικές κατασκευές συναρμολογημένες επιτόπου / καταβίβαση επάλξεων έπειτα από ειδική περίδεση με χρήση τηλεσκοπικού γερανού / τοπική αποκατάσταση κροκαλοπαγούς λίθου στη βάση του Τείχους με σκυρόδεμα κατάλληλης σύνθεσης.

Δαφνί, 2013 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-1η ΕΒΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr