Πολιτιστικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο Αττικής

Το κτήριο το οποίο στεγάζει σήμερα το Πολιτιστικό Κέντρο Μαρκόπουλου, κατασκευάστηκε το 1904 για να στεγάσει αρχικά το τετρατάξιο δημοτικό σχολείο της πόλης. Ο τρόπος οργάνωσης της κάτοψης, η μέθοδος κατασκευής και η αισθητική των όψεων του κτηρίου ακολούθησε τις υποδείξεις βάσει των οποίων κατασκευάσθηκε ένας σημαντικός αριθμός σχολείων στις αρχές του αιώνα (εικ.2).
Το κτήριο λειτούργησε σαν σχολείο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 (εικ.3) και στη συνέχεια και ως σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο το οποίο περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη και ένα χώρο εκθέσεων – εκδηλώσεων.Έχει κυρηχθεί διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αριθμ. απόφασης 88820/4422, ΦΕΚ 832/9-8-1994.
Το κτήριο στη σημερινή του κατάσταση, παρουσιάζει προβλήματα λειτουργικής, αισθητικής, στατικής και τεχνολογικής φύσεως, τα οποία είναι απαραίτητο να επιλυθούν προκειμένου αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου δημόσιου κτηρίου και μάλιστα της σημασίας ενός πολιτιστικού κέντρου.

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr