Ιερός Ναός Ταξιάρχη στον Ανάβατο Χίου

Ο ναός του Ταξιάρχη βρίσκεται στην Ακρόπολη του οικισμού του Αναβάτου. Πρόκειται για δίχωρο κτίσμα με δύο αυτόνομα ιερά καθώς εξυπηρετούσε τόσο το ορθόδοξο όσο και το καθολικό δόγμα, χαρακτηρίζεται δε από αρκετές οικοδομικές φάσεις.
Στα πλαίσια της μελέτης διενεργήθηκαν ερευνητικές τομές και εργαστηριακές δοκιμές των υλικών κατασκευής , προκειμένου να τεκμηριωθούν οι προτεινόμενες επεμβάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την αρχιτεκτονική μελέτη των οικοδομικών φάσεων και την παθολογία που αφορούσε τις εμφανιζόμενες βλάβες.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΕΦΗ ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ, ΑΝΝΑ ΚΑΙΡΟΥ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr