Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στη Μαγούλα Αττικής

Στερεωτικές εργασίες στον σεισμόπληκτο Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου (16ος-17ος αιώνας).
Περιλαμβάνονται: Βαθύ αρμολόγημα – συρραφές ρωγμών της τοιχοποιίας, αποκατάσταση περιθυρωμάτων, αποξήλωση κωδωνοστασίου και επανατοποθέτηση με μεταλλικές ενισχύσεις, αποκατάσταση κεραμικών γείσων, τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση ελκυστήρων, τελικά αρμολογήματα όψεων.

Μαγούλα Αττικής, 2006 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr