Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων δικηγορικού γραφείου

Ανακαίνιση και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

Αθήνα, 2007 – ιδιοκτησία Β. ΜΠΟΚΟΣ – Φ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr