Στερέωση – Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου κτηρίου Λέλας Καραγιάννη

Πρόκειται για ιστορικό διατηρητέο κτήριο, του οποίου οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν:
– εξυγίανση της τοιχοποιίας με βαθύ αρμολόγημα και κλειδιά συρραφής ρηγματώσεων
– αποκατάσταση στοιχείων από Ω.Σ. και μεταλλικών στοιχείων που παρουσιάζουν διάβρωση
– λοιπές οικοδομικές και Η/Μ εργασίες

Αθήνα, 2009-2013 – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr