Βυζαντινό Μουσείο Χίου (Μετζητιέ)

Στήριξη και ανάρτηση των τοιχογραφιών και λοιπών εκθεμάτων στις θέσεις έκθεσης σύμφωνα με τη Μουσειολογική και Μουσειογραφική μελέτη του έργου εκσυγχρονισμού του Βυζαντινού Μουσείου Χίου.

Χίος, 2009 – ΥΠΠΟ-3η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr