Διατηρητέο κτήριο από λιθοδομή στην οδό Τήνου & Κυκλάδων στην Κυψέλη

Αποκατάσταση όψεων του παλαιού διατηρητέου κτηρίου και τοπικές επεμβάσεις για τη στερέωση της λιθοδομής.

Αθήνα, 2003-2004 – ιδιοκτησία Κώστας και Τίνα Ιωαννίδη

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr