Ιατρικό Μουσείο Χίου

Στις εργασίες αποκατάστασης του παλαιού δυόροφου κτηρίου περιλαμβάνονται , η επισκευή και στερέωση του συνολικού φέροντα οργανισμού και η αποκατάσταση και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων στον όροφο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει ως Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο στη Χίο.

Χίος, 2010-2012 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr