Τρούλλος Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), στο Ακραίφνιο Βοιωτίας

Εργασίες αποκατάστασης επικάλυψης και στεγανωτικών στρώσεων.
Τοποθέτηση θερμομόνωσης και χαλκού.

Ακραίφνιο Βοιωτίας, 2009 – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΕΛΑΓΙΑΣ)

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr