Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς


Η ίδρυση ή η επανίδρυση της Μονής στη σημερινή θέση ανάγεται, πάντως, σε χρόνους προγενεστέρους του τέλους του 17ου αιώνα και συγκεκριμένα του έτους 1695, οπότε ανάγεται η οικοδόμηση του καθολικού, με βάση την εντοιχισμένη επάνω από την δυτική του θύρα κτιτορική επιγραφή, Μπορεί λοιπόν κανείς να υποθέσει ότι το σημερινό Καθολικό έχει καταλάβει τη θέση ενός παλαιότερου ναού, του οποίου η μορφή και η χρονολογία κατασκευής παραμένουν άγνωστα.
Στη δεκαετία του 1960 τα μοναστηριακά κτίσματα φαίνεται ότι ήταν εν μέρει ερειπωμένα. Το 1966 έγιναν στο Καθολικό περιορισμένης εκτάσεως επεμβάσεις , από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία του Π. Λαζαρίδη . Στη συνέχεια κλιμάκιο του Κεντρικού Εργαστηρίου, υπό τον ζωγράφο- συντηρητή Τ. Μαργαριτώφ, διενήργησε τον καθαρισμό, στερέωση και συντήρηση του ζωγραφικού διακόσμου του Καθολικού . Το 1978 στον τρούλο του Καθολικού έγιναν εκ νέου επεμβάσεις από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, αυτή την φορά υπό τον Δ. Τριανταφυλλόπουλο. Το 1980 η νότια πτέρυγα κάηκε από τυχαία πυρκαγιά με αποτέλεσμα την καταστροφή όλων των ξύλινων κατασκευών της (πατώματα, ξυλόπηκτοι τοίχοι, κουφώματα, στέγη). Τέλος το 1989 με πρωτοβουλία του τότε μητροπολίτου κ.κ. Αλεξάνδρου έγιναν δραστικές επεμβάσεις με σκοπό την «ανακαίνιση» του μοναστηριού

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr