Ιερά  Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιον  Όρος

Αντικείμενο της στατικής μελέτης ήταν αφ’ ενός η στερέωση και ενίσχυση των τμημάτων της Νοτιοανατολικής Κόρδας της Ι.Μονής Ξηροποτάμου, που έχουν απομείνει μετά την πυρκαγιά του 1973, αφ’ ετέρου οι ανακατασκευές νέων λιθοδομών και πλινθοδομών, καθώς και ξύλινων κατασκευών, τοίχων, πατωμάτων και στεγών, για τη συμπλήρωση και αναστήλωση της πτέρυγας αυτής της Ιεράς Μονής.
Ανασχεδιάστηκε ο φορέας της κατασκευής και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα προϋπάρχοντα στοιχεία: λιθοδομές, πλινθοδομές και νέες ξύλινες κατασκευές, ενισχύθηκε δε κατά περίπτωση με μεταλλικά στοιχεία (δοκούς από μορφοσίδηρο), καθώς και διαζώματα (σενάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΑΓΕΜ “Σ. Βογιατζής και Συνεργάτες”
Στατική μελέτη σε συνεργασία με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr