Ιερά Μονή Χριστού Φωτοδότη στο Δανακό Νάξου


……. θα πρέπει να τονισθεί πως στην περίπτωση ενός μνημείου, όπου οι αναστηλωτικές επεμβάσεις διέπονται από διεθνείς χάρτες και αρχές προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες δεν πρέπει να αλλοιώνεται το αρχικό κατασκευαστικό σύστημα, ενώ οι παραδοχές αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στοιχείων λαμβάνονται προσεγγιστικά (χωρίς ακριβή προσδιορισμό π.χ. των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών της ίδιας της τοιχοποιίας, η οποία επιπλέον θεωρείται μέσο ισότροπο και ομοιογενές), η εκτίμηση των αποτελεσμάτων αντοχής της τοιχοποιίας πρέπει να είναι περισσότερο ποιοτική και διερευνητική παρά απόλυτη και ποσοτική………………

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΕΦΗ ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr