Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης


Αναστηλωτικές και στερεωτικές εργασίες στη Νότια πτέρυγα της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης (16ος-17ος αιώνας μέχρι σήμερα) και στο Καθολικό της Μονής. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποξηλώσεις με προσοχή, αρμολογήματα, ενέματα λεπτόρευστα, λιθοσυρραφές, τελικά αρμολογήματα στις τοιχοποιίες, στα σταυροθόλια και στη θολοδομία (εσωράχια – εξωράχια). Στέγη στην Νότια πτέρυγα και στο Καθολικό με κεραμίδια βυζαντινά κολυμβητά, καθαρισμοί και αποκατάσταση κεραμικών ταινιών, λοιπές οικοδομικές και Η/Μ εργασίες και νέες διαρρυθμίσεις στο εσωτερικό της πτέρυγας.

Αθήνα, 2007-2009 – ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr