Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Λευκών Πάρου

Ο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λευκών Πάρου άρχισε να κατασκευάζεται το 1830, σε περίοπτη θέση, στην κορυφή λοφίσκου, πάνω στα υπολείμματα παλαιότερων Ναών, όπως περιγράφεται διεξοδικά στην αρχιτεκτονική μελέτη.

Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με διώροφο νάρθηκα (προστώο και γυναικωνίτη) και δύο πύργους κωδωνοστασίων Β.Δ. και Ν.Δ. σε επαφή με τον κυρίως Ναό.

Αρχικά κατασκευάστηκε ο κυρίως Ναός (1830-1835), και στη συνέχεια προστέθηκαν ο εξωνάρθηκας και οι πύργοι των κωδωνοστασίων (1835-1895).

Τα κωδωνοστάσια ολοκληρώθηκαν σε δύο μεταγενέστερες φάσεις, πρώτα το βόρειο και ύστερα το νότιο (1895-1930).

Το 1960 έγιναν σημαντικές και εκτεταμένες επισκευές με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στις στέγες και στη θολοδομία του Ναού και ιδιαίτερα στα κωδωνοστάσια.

Το έδαφος πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε ο Ναός είναι ανομοιογενές με συνεκτικές περιοχές (Ν.Δ.) και μπαζώματα (Β.Δ.)

Η μελέτη, ανατέθηκε τον Ιανουάριο 2002 από την επιτροπή ανακαινίσεως του Ι.Ν. Αγ. Τριάδας Λευκών.

Στα πλαίσια της στατικής μελέτης καταγράφηκαν διεξοδικά οι βλάβες του φέροντα οργανισμού και αξιολογήθηκαν κατ’ αρχήν τα δομικά υλικά και ο τρόπος κατασκευής του Ναού. Έγινε αποτίμηση των βλαβών  και διερεύνηση των μηχανικών χαρακτηριστικών με τη χρήση προσομοιώματος Η/Υ. Στη συνέχεια, αφού ελήφθη υπόψη η υπάρχουσα κατάσταση και συνεκτιμήθηκαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα της αρχιτεκτονικής μελέτης διατυπώθηκαν προτάσεις για τη στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου.

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr