Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Μύρινας Λήμνου

Ο Μητροπολιτικός Ι.Ν. Αγ. Τριάδας στη Μύρινα Λήμνου, από την ανοικοδόμησή του (1865) ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης Βασιλικής με τρούλο και πλευρικές κόγχες. Έχει κτισθεί πάνω σε παλαιότερη μονόκλιτη Βασιλική και ολοκληρώθηκε σε σύντομο σχετικά διάστημα (είκοσι συνεχείς μήνες).
Ο Εξωνάρθηκας του Ναού είναι κατόψεως σχήματος Π και συνεχίζει στον όροφο όπου διαμορφώνεται γυναικωνίτης, ιδίου σχήματος, ανοιχτής όψεως προς το εσωτερικό μέσω τοξοστοιχιών που καλύπτεται από ξύλινη μονόριχτη στέγη. Η ξυλοκατασκευή του γυναικωνίτη αποτελεί συνέχεια της στέγασης των χαμηλών φουρνικών που καλύπτουν τα πλευρικά κλίτη. Σύστημα ελκυστήρων στις δύο διευθύνσεις και σε πολλαπλές στάθμες, από την αρχική κατασκευή του 1865, ενισχύει μέχρι και σήμερα τον Ναό.
Η κάτοψη δυτικά συμπληρώνεται με δύο γωνιακά κωδωνοστάσια, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από πυργοειδή κατασκευή που περιβάλλει το σπονδυλωτό κλιμακοστάσιο και μεταγενέστερη απόληξη, από σύστημα πεσσών και ημισφαιρικού θόλου στην ανώτερη στάθμη, όπου βρίσκεται το σύστημα ανάρτησης των καμπάνων.
Ο περίβολος του Ναού είναι σε επαφή με χείμαρρο και στη νότια πλευρά του κτίσματος υπάρχει πηγάδι με νερό στη στάθμη 1,42m, σύμφωνα με μέτρηση που έγινε τον Δεκέμβριο του 2001.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΕΦΗ ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr