Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου Δομηνικανών στο Ηράκλειο Κρήτης

Ο Ι.Ν. Αγίου Πέτρου των Δομηνικανών στο Ηράκλειο Κρήτης χρονολογείται από τα μέσα του 13ου αιώνα και αποτελούσε το Καθολικό της ομώνυμης Μονής. Πρόκειται για μια από τις πρώτες εκκλησίες του Δομηνικανού τάγματος στην κατασκευή των οποίων εφαρμόσθηκαν αυστηρά οι συνοδικές οδηγίες που είχαν θεσπιστεί από το τάγμα με βάση τις εντολές του Αγίου Δομήνικου περί μορφολογικής λιτότητας και αυστηρότητας.
Η μελέτη του μνημείου αποτέλεσε μια πρόκληση καθώς τα συνήθη μέτρα αντισεισμικής ενίσχυσης (σενάζ Ο.Σ., διαφράγματα, ελκυστήρες) δεν ήταν επαρκή. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε και η διερεύνηση με προσομοίωμα επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων (στατική και δυναμική ανάλυση). Κρίθηκε έτσι απαραίτητη η προσθήκη, στην ιδιαίτερα ευπαθή βορεινή τοιχοποιία, λίθινων αντηρίδων ενισχυμένων με μεταλλική κατασκευή σε περίβλημα προστασίας από κονιόδεμα. Επιπλέον, για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα θεμελίωσης των αντηρίδων, καθώς το έδαφος παρουσιάζει ασταθή γεωφυσικά χαρακτηριστικά, προτάθηκε η χρήση πασσάλων. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη διαφραγματική λειτουργία της στέγης, η οποία εξασφαλίζεται με φύλλα αντικολλητής ξυλείας μεγάλου μήκους (kerto) και ιδιαίτερα επιμελημένη κατασκευή.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΕΦΗ ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ
Στατική μελέτη σε συνεργασία με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr