Τέμπλο Κοιμήσεως Θεοτόκου στο ΜαρούσιΜαρμάρινο τέμπλο Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αμαρούσιο Αττικής

Το τέμπλο, αποτελούμενο από μαρμάρινα μέλη στην πρόσοψη και λιθοδομή στην πίσω όψη, παρουσίαζε προβλήματα μικρομετακινήσεων των μαρμάρινων μελών λόγω οξείδωσης των μεταλλικών συνδέσμων και αποκόλληση των μελών από την λιθοδομή λόγω σεισμικών καταπονήσεων. Οι εργασίες αποκατάστασης ήταν κατά σειρά οι ακόλουθες:

– αποσυναρμολόγηση μετά από αρίθμηση των μαρμάρινων μελών από τη στάθμη του δωδεκάορτου και πάνω και ταυτόχρονη αποξήλωση της τοιχοποιίας.
– καθαρισμός και συντήρηση των μαρμάρινων μελών από ειδικό συντηρητή – μαρμαροτεχνίτη και αφαίρεση των οξειδωμένων μεταλλικών συνδέσμων τους και τοποθέτηση νέων ανοξείδωτων και ορειχάλκινων συνδέσμων
– κατασκευή σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση λευκού τσιμέντου, στην τοιχοποιία στη στάθμη του δωδεκάορτου και ανάκτηση της τοιχοποιίας όπισθεν της κύριας όψης.
– ανασυναρμολόγηση των μαρμάρινων μελών
– εφαρμογή ενεμάτων λευκού τσιμέντου για την πλήρωση των κενών μεταξύ τοιχοποιίας και μαρμάρινων μελών
– στερέωση διακόσμου και ζωγραφική αποκατάσταση από ειδικευμένους συντηρητές.

Αμαρούσιο Αττικής, 2009 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr