Κωδωνοστάσια Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας στις Λεύκες Πάρου

Το βόρειο και το νότιο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας κατασκευάστηκαν το 1894 και το 1904 αντίστοιχα. Κατά τη δεκαετία του ’60 η παλαιότερη λίθινη κατασκευή αντικαταστάθηκε από μαρμάρινα τεμάχια συνδεδεμένα εν ξηρώ μέσω μεταλλικών συνδέσμων και από εσωτερικό σκελετό από Ο.Σ.
Στις εργασίες αποκατάστασης των κωδωνοστασίων περιλαμβάνονται: Πλήρης αποσυναρμολόγηση των κωδωνοστασίων με χρήση ειδικού ικριώματος και γερανογέφυρα / Αποξήλωση του οπλισμένου σκυροδέματος με προσοχή / Καθαρισμός των σκουρόχρωμων κηλίδων / Συγκόλληση των θραυσμένων μαρμάρινων μελών και αντικατάσταση αυτών με νέα τεμάχια (με στόχο τη διατήρηση του παλαιού αυθεντικού υλικού όπου είναι δυνατό) / Ανασυναρμολόγηση των μαρμάρινων μελών με νέους συνδέσμους παρόμοιας μορφής με την αρχική / Αποκατάσταση του αρχικού φορέα με κατασκευή τοιχοποιίας από συμπαγείς πλίνθους με υδραυλική άσβεστο και χαλαζιακά αδρανή / Κάλυψη στην ανώτερη στάθμη των φαναριών με τρουλίσκο λευκού τσιμέντου με ανοξείδωτο οπλισμό / Στεγάνωση με πατητή τσιμεντοκονία και κατάλληλα πρόσμικτα, επαλειφόμενο κονίαμα και βαφή.

Λεύκες Πάρου, 2010-2011 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr