Σύνολα κτισμάτων στην Ακρόπολη στον Ανάβατο της Χίου

Ο οικισμός του Αναβάτου στη Χίο, εικάζεται πως ιδρύθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα από του Βυζαντινούς. Διακρίνονται δύο ζώνες: της Ακρόπολης που στον περίβολό της περιλαμβάνει τους δύο ναούς του οικισμού (Ταξιάρχης και Παναγιά) καθώς και σύνολο κτισμάτων κατοικιών σε εριπιώδη κατάσταση και της περιοχής έξω από την ακρόπολη που περιλαμβάνει επίσης κτίσματα κατοικιών σε πολύ καλύτερη όμως κατάσταση αφού άλλωστε είναι και αρκετά νεότερης κατασκευής.
Τα υπό εξέταση κτίσματα ανήκουν στην ζώνη της ακρόπολης και είναι τυπικά του τρόπου κατασκευής σ’ αυτή τη ζώνη. Στα πλαίσια της μελέτης διερευνήθηκε η δομική συμπεριφορά τους μέσω προσομοιωμάτων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν προτάσεις για τη στερέωση – αποκατάστασή τους με γνώμονα αυτές να είναι “πιλοτικές” για εφαρμογή και σε άλλα κτίρια του οικισμού.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΑΝΝΑ ΚΑΙΡΟΥ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr