Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου στον Πύργο Λογοθέτη στη Σάμο

Προεργασίες και εργασίες για την συσκευασία, μεταφορά και τοποθέτηση όλων των μαρμάρινων μελών, των κεραμικών, των μεταλλικών σκευών και των νομισμάτων από τις αρχαιολογικές αποθήκες της πόλης του Πυθαγορείου στο Μουσείο Λογοθέτη. Εργασία δια χειρός και μηχανημάτων όπου απαιτείται με ιδιαίτερη προσοχή για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου, σύμφωνα με την Μουσειολογική και Μουσειογραφική μελέτη.
Εργασίες προετοιμασίας για την τοποθέτηση των μεταλλικών στηριγμάτων στην τοιχοποιία (διάνοιξη φωλεών με προσοχή, με χρήση ελαφριών εργαλείων και πλήρωση των κενών με κατάλληλης σύνθεσης μη συρρικνούμενο κονίαμα και τελικό αρμολόγημα όψεων λιθοδομής όμοιας απόχρωσης με το τελικό).

Πυθαγόρειο Σάμου, 2008 – ΥΠΠΟ-3η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr