Μετατροπή παλαιών πέτρινων κτισμάτων σε σύνολο κατοικιών στην Αίγινα.

Πρόκειται για συγκρότημα τριών πέτρινων κτισμάτων εκ των οποίων τα δύο βρίσκονταν σε ερειπιώδη κατάσταση (αχυρώνας, πατητήρι).

Στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης, οι τοιχοποιίες αρμολογήθηκαν και ενισχύθηκαν με ενέματα. Στην στέψη των τοίχων κατασκευάσθηκαν σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, ανακατασκευάσθηκαν οι ξύλινες στέγες και τοποθετήθηκε κόντρα πλακέ θαλάσσης σαν πέτσωμα για την εξασφάλιση της διαφραγματικής λειτουργίας.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις νέες κατασκευές (κλιμακοστάσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικός εξώστης, μεταλλικό πατάρι κλπ) καθώς και γενικότερα στις οικοδομικές λεπτομέρειες (κουφώματα, στέγαστρα, επικαλύψεις δαπέδων, απορροή ομβρίων κλπ).

Αίγινα, 2005-2006 – ιδιοκτησία Κώστας και Τίνα Ιωαννίδη

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr